Header image          
GPS kartografija          
line decor
    
line decor

 
 
 
                   
topo2008 Crna Gora        

       

Topografska karta Crne Gore je novost u topo2008.

Glavne značajke:

- Detaljna i precizno ucrtana putna mreža ukupne duljine veće od 24000 km.

- Prva 3D GPS topo karta Crne Gore.

- Digitalni model terena za vrlo realističan prikaz

- Ucrtani planinski vrhovi s kotama ( djelomično - više od 2000 vrhova )

- Ucrtani Nacionalni parkovi ( Skadarsko jezero, Lovćen, Bilogorska planina, Durmitor )

- Mnoštvo toponima za lakšu orijentacija na terenu koje je moguće pretraživati !

- Ucrtano mnoštvo geografskih POI točaka

- Ucrtane glavne rijeke s imenima

- Željeznička mreža s željezničkim stanicama

- Precizno iscrtana obalna linija Boke Kotorske

- Poligoni dubina na 10 i 20m

- Upisane dubine u Boki kotorskoj

 

- topo2008 u kombinaciji s Magellan VantagePoint programom predstavlja vrhunac GPS topografije bez ikakve konkurencije.

 

 

 

 

 

Evo par screenshotova CG dijela topo2008 karte ( za punu rezoluciju kliknite na određeni screenshot )

       
 
Kanjon Tare
Kotor i Tivat
Pivsko jezero Ibar  
Morača i Mala rijeka
Hr i CG
KOM