Header image        
GPS kartografija        
line decor
    
line decor

 
 
 
                     
topo2008 v2 Hrvatska    

   

Hrvatski dio karte je podignut na još višu razinu u odnosu na prethodne verzije topoHR karata.

Glavne novosti koje će se pojaviti u topo2008 v2:

- Dodatno progušćena i poboljšana putna mreža s ukupno više od 114000 km.

- Prva GPS topo karta s ucrtanim poligonima zgrada ( više od 1000000 objekata ), što čini topo2008 jedinstvenom kartom ovih područja.

- Grad Zagreb je izabran kao područje gdje je predstavljeno najviše noviteta koji će se pojaviti i u ostalim dijelovima HR u slijedećim verzijama:

- detaljna mreža tramvajskih linija ZET-a

- detaljan i visoko precizan plan Mirogoja s POI točkama grobnih polja

- Zagrebački Velesajam s POI točkama paviljona

- vrlo detaljno iscrtano područje uz rijeku Savu

- vrlo detaljno i precizno iscrtane zelene površine

- Karta grada Zagreba je dodatno poboljšana i ispravljena, tako da je sada generalna točnost unutar 5m.

- Dopunjena POI baza podataka, kako novim točkama tako i novim atributima ( npr. veliki shopping centri u Zagrebu imaju sada dodana i radna vremena, telefone, web stranice ...)

- Potpuno sređena baza podatka nazivlja ulica u cijeloj Hrvatskoj

- Vrlo precizno i detaljno iscrtane kompleksne petlje, obilaznice i velika križanja.

- Najdetaljnija ( 98% pokrivenosti ), najpreciznija i najpotpunija karta Varaždinske županije, što je primjer kako ćemo dopunjavati i ostatak HR.

- Najdetaljnija ( 98% pokrivenosti ), najpreciznija i najpotpunija karta Krapinsko-Zagorske županija ( topo2008 v2 )

- Progušćeno područje Gorskog kotara ( topo2008 v2 )

- Dopunjena i ispravljena Vukovarsko-Srijemska županija, Splitska županija, Koprivničko-Križevačka županija ..

- Šibenski akvatorij - vrlo detaljna obalna i otočne linije, progušćena prometna mreža ( topo2008 v2 )

- Više od 120 novih detaljnih planova gradova ( topo2008 v2 )

- Progušćena hidrografska mreža ( 52000 km rijeka, potoka, kanala, jaruga umjesto dosadašnjih 11600km ) ( topo2008 v2 )

- Mnoštvo toponima za lakšu orijentacija na terenu koje je moguće pretraživati !

- Ucrtani svi Nacionalni parkovi i Parkovi prirode ( 8 NP i 10 PP )

- Izuzetno detaljno ucrtani NP "Risnjak", NP "Plitvička jezera", NP "Sjeverni Velebit", NP "Paklenica" ( topo2008 v2 )

- Od verzije topoHR 2.6 novi precizni digitalni model terena

- topo2008 u kombinaciji s Magellan VantagePoint programom predstavlja vrhunac GPS topografije bez ikakve konkurencije.

 

Evo par screenshotova HR dijela topo2008 karte ( za punu rezoluciju kliknite na određeni screenshot )

   
 
Zagrebački velesajam
Mirogoj
Linije ZET-a   Chipoteka    
Žumberak Okolica Varaždina
Pula   Risnjak    
 
Skradinski Buk   Zavižan    
                       
Biokovo         Dubrovnik    
Suncana uvala VP profil  

Nova mogućnost u topo2008 je pretraživanja baze toponima (geografskih imena )

Primjer traženja uvale - Sunčana u.(vala) u Malom lošinju :)

  Unutar VantagePointa možete klikom na bilo koj segment prometnice odmah vidjeti vertikalni profil terena.